Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων με άμεση ενημέρωση των διαρκών αλλαγών και μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις και λύσεις, εστιασμένα στη φορολογική συμμόρφωση αλλά και στις διαδικασίες και τον συντονισμό για την προστασία των πελατών μας προτείνοντας την άριστη ακολουθητέα οδό.

 

Περιλαμβάνονται:

  • Μελέτες και γνωμοδοτήσεις
  • Συμβουλές σε θέματα αξιοποίησης Εργατικού Δυναμικού
  • Συμβουλές σε θέματα Ακίνητης Περιουσίας, σύνταξη συναφών φορολογικών δηλώσεων
  • Φορολογικές δηλώσεις κάθε τύπου, μορφής, επιπέδου, απλές, σύνθετες, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, σύνταξη και υποβολή.