Στοιχεία Επικοινωνίας

Το λογιστικό γραφείο λειτουργεί στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Τσίκας & Συνεργάτες Λογιστική Φοροτεχνική Ι.Κ.Ε.
Νικολάου Πλαστήρα 57
171 21 Νέα Σμύρνη

 

 email-animated info@dyadikoslogismos.gr 
 fax_animated 210-9338143
 Phone_animated_6767 210-9314851
 www www.dyadikoslogismos.gr